Coachingsgesprek

75

Na de cursus gaan de pedagogisch medewerkers aan de slag met hun persoonlijk werkplan. Het is mogelijk dat men dan toch ergens vastloopt. Creative like kids biedt daarom ook nazorg voor de medewerkers die dat willen en/of nodig hebben. Deze gesprekken hoeven niet direct na de cursus plaats te vinden. Het is beter als men in eerste instantie binnen de organisatie de vraagstukken beantwoord krijgt. Dat is tenslotte de plek waar het gebeurt. Mocht dat niet lukken, dan wil Creative like kids de medewerker graag weer op weg helpen.

 

Beschrijving

In het gesprek bespreken wij het persoonlijk vraagstuk van de cursist. Dit kan iets heel praktisch zijn, maar ook een persoonlijke valkuil zijn.

  • *Je kunt een coachingsgesprek enkel afnemen in combinatie met een cursus.
  • *Je hoeft het gesprek niet direct te boeken bij een cursus. Later toevoegen is altijd mogelijk.
  • *Een coachingsgesprek duurt gemiddeld 45 minuten
  • Het gesprek vindt online plaats op een tijdstip in overleg.
  • *Creative like kids ontvangt het vraagstuk/probleem graag vooraf om het gesprek te kunnen voorbereiden.
  • *De prijs is vrij van BTW
  • *Na aankoop ontvang je een mail van Creative like kids en plannen wij een datum en tijd in.

Introductie gesprekspartner

Hallo! Mijn naam is Nicole de Beer. Als initiatiefnemer van Creative like kids en trainer wil ik bijdragen aan de creatieve ontwikkeling van kinderen. Met dat doel heb ik de training Creativiteit & kinderen ontwikkeld. De kinderopvang, het onderwijs en thuis spelen een belangrijke rol in het versterken van creatief vermogen van kinderen. Het beschikken over een goedgevulde creatieve gereedschapskist zorgt voor veerkrachtige mensen. Zij kunnen vertrouwen op hun eigen kunnen en dat maakt hen zelfstandig en zelfredzaam. Als pedagogisch medewerker hoef je niet alles te weten en te kunnen. Ik help je dan ook graag op weg tijdens de momenten at het even tegenzit.

Liever betalen op factuur?

 

 

© 2024 Creative like kids - www.creativelikekids.com